Montering af solceller: Sådan får du mest ud af et solcelle anlæg

At montere et solcelleanlæg, så det giver det størst mulige udbytte kræver såvel planlægning som professionel assistance. Både taghældning, vinkling og orientering af solcellepanelerne kan nemlig have mærkbar indflydelse på, hvor meget energi, de kan producere

Solcellemontering er en opgave, som enhver bør går til med en vis portion forberedelse. Det kan måske umiddelbart virke forholdsvis ligetil at montere et solcelleanlæg, men faktisk er der adskillige faktorer, som man bør tage højde for, inden man kaster sig ud i opsætningen af solceller. Solindstråling, skygge, vinkling, hældning og valg af monteringsløsning er alt sammen aspekter af solcelleinstallation, som kræver behørig overvejelse.

I teorien kan solceller ganske vist monteres på enhver overflade på en bygning, så længe eventuelle lokalplaner og gældende byggeregler overholdes – til gengæld vil hældning og placering af solcellepanelerne have stor betydning for, hvor meget strøm, et givent anlæg kan producere.

Derfor er det naturligvis vigtigt, at bygherrer og arkitekter sørger for at alliere sig med kvalificerede fagfolk, så energiudbyttet af solcellerne optimeres og belastningen på taget minimeres. En dygtig solcellemontør vil nemlig ikke alene kunne yde kvalificeret rådgivning i forhold til selve tagkonstruktionen, men også sikre, at solcellerne monteres, så anlægget kan udnytte solens stråler på bedst mulig vis.
 

Solceller pwp system
solceller pwp system

Optimal vinkling giver optimalt udbytte

Montering af solceller kræver først og fremmest, at den perfekte indstrålingsvinkel indberegnes i placering og vinkling. Med andre ord skal solcellepanelerne placeres sådan, at de er så solbeskinnede som muligt hele dagen igennem. Den fulde effekt ved en solcelle opnås, når solens stråler rammer vinkelret og med maksimal styrke. I Danmark kan den optimale placering af solceller derfor oversættes til en hældning af panelerne på cirka 35 grader stik syd. 

Imidlertid er udviklingen efterhånden kommet så langt, at solceller for eksempel også kan monteres med en orientering fra sydøst til sydvest og med en vinkling på alt mellem 20 til 50 grader, uden at det påvirker cellernes ydeevne nævneværdigt. Derfor er det lige så vigtigt, at udformningen og hældningen på selve tagkonstruktionen tages med i planlægningen, når solcellerne monteres. Der er nemlig væsentlig forskel på, hvilken monteringsløsning, der for eksempel egner sig bedst til skrå tage, flade tage, tegltage, tagpaptage og så videre.

Endelig er det afgørende, at solcellerne monteres et sted, hvor der ikke er skygge. Solcellepaneler er forbundne med hinanden og derfor kan selv en lille smule skygge fra et træ, en nabobygning eller lignende have stor indflydelse på cellernes ydeevne. Netop derfor er tagfladen som regel det ideelle sted af montere et solcelleanlæg, da risikoen for skyggekastere derved kan begrænses.

Hos PHØNIX TAG Energi A/S projekterer, leverer og monterer vi komplette solcelleanlæg til virksomheder og det offentlige. Vi har stor erfaring med montering af solceller på alle slags tagarealer og vores patenterede PWP-klæbeløsning til solcellepaneler på tagpaptage sikrer, at tagkonstruktionen ikke kompromitteres eller tager skade. Kontakt os, hvis du ønsker kvalificeret rådgivning omkring dit næste byggeprojekt eller hvis du for eksempel søger mere viden om montering solceller til privat- eller erhvervsbrug.