Sådan undgår du skader, når du monterer solceller på tagpap

Et tagpaptag egner sig ganske glimrende til montering af solceller. Imidlertid er det vigtigt at anvende den korrekte montageløsning, da man ellers uforvarende risikere at gøre skade på både tag og bygning.

Den grønne omstilling er for alvor kommet på dagsordenen i dansk byggeri. Bæredygtighed er på få år blevet et nøgleord i bygge- og renovationsplanerne hos de mange virksomheder og offentlige institutioner, der ønsker at styrke deres grønne profil. Samtidig er klimabevidstheden hos den private boligbygger ligeledes støt voksende, og efterspørgslen på enkle, vedvarende energiløsninger er derfor større end nogensinde.
En oplagt løsning er solceller, som ikke alene er klimavenlige, men også en god økonomisk investering. Imidlertid har det stigende salg af solcelleanlæg herhjemme også medført en del utætheder, fugtskader og andre defekter på danske tagkonstruktioner- og bygninger, idet solcellerne let kan monteres forkert, hvis man ikke anvender de rigtige metoder.
Det er med andre ord vigtigt, at bygherrer og byggerådgivere på forhånd undersøger løsningerne til korrekt montering af solceller på tagpap, så problemerne undgås. Derfor kommer her tre anbefalinger, som kan være med til at minimere risikoen for skader.

1. Foretag en grundig vurdering af tagkonstruktionen inden montering

Et solcelleanlæg stiller først og fremmest krav til tag og undertag. Udover at anlægget har en vis egenvægt, som den underliggende konstruktion skal kunne bære, så kan solceller også medføre ekstra belastninger på taget fra vind og vejr, fx i form af sneophobninger om vinteren. Derfor kræver montering af solcelleanlæg på tagpap, at tagkonstruktionen vurderes og dimensioneres af en kvalificeret tekniker inden arbejdet påbegyndes, for at sikre, at belastningen ikke bliver for høj.

2. Sørg for at solcelleanlægget placeres korrekt

Moderne solcelleanlæg er ikke  længere så følsomme over for placering, som det tidligere har været tilfældet. Et solcelleanlæg kan derfor placeres på flere forskellige måder på et tagpaptag, uden at det påvirker produktionseffektiviteten nævneværdigt. Anlægget bør dog som udgangspunkt altid placeres uden for tagets rand- og hjørnezoner, så vindbelastningen minimeres. Det er desuden vigtigt, at solpanelerne ikke placeres i skotrender og at tagnedløb er tilgængelige, så afvanding af taget ikke blokeres, og rengøring, fejning og generelt vedligehold ikke besværliggøres.

3. Vælg en skånsom montageløsning

Selvom der i dag findes en række forskellige montageløsninger til solcelleanlæg på markedet, er der grundlæggende tale om tre forskellige monteringsmetoder: Mekanisk fastgørelse, fastgørelse med ballast og klæbeløsninger. Det er dog ikke alle metoder, der egner sig lige godt til tagpaptage, da ikke alle monteringsløsninger er lige skånsomme over for den underlæggende tagkonstruktion.

Montagesystem uden gennembrydning af tagmembranen
Solceller på glatdækning