Fremtidens energiform: Værd at vide om solcelleanlæg

Hvert år vinder solceller større og større indpas på såvel det danske som det globale energimarked – og med god grund. Moderne solcelleanlæg har både lang levetid, kort tilbagebetalingstid og giver ubegrænset – og gratis – adgang til solens enorme energireserver.

Siden 2002 er den gennemsnitlige mængde af solenergi, som produceres på verdensplan steget med cirka 48 procent om året. Det gør solceller til én af de hurtigst voksende energiteknologier i dag – på trods af jævnlige spådomme fra etablerede eksperter om det modsatte. Noget tyder dermed kraftigt på, at solcelleanlæg og solenergi ikke bare er kommet for at blive, men i høj grad også fremover vil bane vejen for en grønnere verden, hvor vedvarende energiformer på sigt kan erstatte konventionel strøm og fossile brændstoffer.
Der er derfor al mulig grund til, at både virksomheder og private kraftigt bør overveje at investere i solenergi som det næste, naturlige skridt i retningen mod en bæredygtig fremtid. Men hvad er et solcelleanlæg? Hvordan fungerer det? Hvad koster det? Og hvad bør man vide, inden man køber?

Hos PHØNIX TAG Energi A/S har vi stor erfaring med projektering, levering og montering af komplette solcelleanlæg til private, virksomheder og det offentlige. Vi har beskæftiget os med solceller siden 2008 og vores fagfolk har i årenes løb akkumuleret en stor mængde viden om solenergi – en viden, som vi meget gerne vil dele med andre. Hvis du er interesseret i at blive klogere på solcelleanlæg eller gerne vil høre mere om nyeste teknologiske landvindinger på området, er du derfor mere end velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål.

Sådan fungerer et solcelleanlæg

Helt basalt kan et solcelleanlæg udvinde energi fra solens livgivende lys. Det er nemlig ikke strålerne, men selve lyset, som aktiverer solcellerne. Derfor kan et solcelleanlæg sagtens producere elektricitet, når det er overskyet - dog i mindre omfang end når solen står højt på himlen.

Solcelleanlæg fungerer på den måde, at de omsætter strålingsenergi til elektricitet ved hjælp af dét, som kaldes for den fotoelektriske effekt. Et solcellepanel består primært af grundstoffet silicium, som omdanner solenergi til jævnstrøm, når lyset rammer panelets overflade. Strømmen kan dog kun bevæge sig i én retning, fordi solcellerne fungerer som en halvleder. Et solcelleanlæg er imidlertid samtidig tilsluttet et elkabel, som er forbundet med en vekselretter – også kaldet en inverter. Vekselretteren omdanner jævnstrømmen fra solcellerne til vekselstrøm, som derefter kan anvendes direkte i den pågældende ejendom eller privatbolig.

Et velfungerende, moderne solcelleanlæg kan omdanne cirka 20% af lysets energi til elektricitet. Der genereres selvsagt primært solenergi i dagtimerne, men det betyder ikke, at strømmen forsvinder om natten. Et solcelleanlæg er nemlig også forbundet til det offentlige elnet, som al overskydende strøm bliver sendt ud til – og herfra kan den altid hentes igen.

Hvor lang levetid har et solcelleanlæg?

Levetiden på solcelleanlæg afhænger af leverandør, effektivitet og kvalitet. Som tommelfingerregel kan man dog godt regne med, at et solcelleanlæg i hvert fald kan holde 30-35 år, når det først er blevet installeret. Dog er det sandsynligt, at inverteren skal skiftes ”allerede” efter 10-20 år, da den desværre ikke holder lige så længe som selve solcellepanelerne.

Dertil kommer, at besparelserne på elregningen vil kunne mærkes på det samme, hvis solcelleanlægget ellers er monteret korrekt og producerer den optimale mængde energi. Derfor er tilbagebetalingsperioden på et solcelleanlæg forholdsvis kort – ofte vil anlægget have tjent sig selv ind i løbet af 3-5 år.

Hvad koster et solcelleanlæg?

Prisen på et solcelleanlæg varierer alt efter anlæggets størrelse og leverandør. Det er imidlertid fornuftigt, hvis man ikke målrettet går efter den absolut billigste løsning på markedet, da pris og kvalitet på solceller hænger uløseligt sammen. Levetiden på et billigt solcelleanlæg vil ofte være kortere, og anlægget kan derfor ende med at blive dyrere på sigt, hvis det skal skiftets ud for hurtigt. Typisk vil et dyrere solcelleanlæg også kræve mindre vedligeholdelse. 

Prisen på et solcelleanlæg afgøres dog først og fremmest af, hvor mange kilowatt-timer (kWh), det skal kunne levere – det vil sige anlæggets størrelse. Jo flere kWh, desto højere pris. Prisen på et solcelleanlæg bør betragtes som pris pr. produceret kWh. Prisen pr. produceret kWh vil blive billigere, jo større et anlæg der etableres. Et lille anlæg koster nemt over 10,- kr. pr. produceret kWh, mens et stort anlæg kan komme i nærheden af det halve pr.produceret kWh (Anlægspris / årlig forventede produktion kWh = kWh pris).

Hvad er fordelene ved et solcelleanlæg?

Som vi allerede har været inde på, så er der adskillige gode grunde til at investere i et solcelleanlæg. Udover lang levetid, sparede penge, bæredygtighed og klimavenlighed, så er fordelen ved solenergi for eksempel, at det modsat vindenergi ikke støjer. Et solcelleanlæg kompromitterer hverken nattesøvn, naboskab eller forholdet til lokalsamfundet – tværtimod. 

For en virksomhed kan der desuden være god CSR-værdi at hente i solenergi. CSR står får Corporate Social Responsibility og er et begreb, som dækker over virksomheders social ansvar over for samfundet og miljøet. Her kan et solcelleanlæg være med til at signalere, at en virksomhed har gode, sunde kerneværdier, som forbrugerne kan føle sig trygge ved.

Hvad er ulemperne ved et solcelleanlæg?

Som udgangspunkt er der ikke de store faldgruber forbundet med at investere i et solcelleanlæg. Dog er der enkelte ting, som er fornuftige at tage med i overvejelserne, inden man indtænker solenergi i byggeplanerne, eller planlægger at føje et solcelleanlæg til en allerede eksisterende ejendom. 

For eksempel er det værd at huske på, at et solcelleanlæg næppe vil gøre en erhvervsbygning eller privatbolig til 100% selvforsynende – i hvert fald ikke i skrivende stund. I Danmark er vi ganske enkelt udfordrede af, at der simpelthen ikke er tilstrækkeligt med sollys om vinteren til, at et solcelleanlæg kan producere nok strøm til at dække egetforbruget hele året rundt.

Alt efter æstetiske præferencer kan et solcelleanlæg desuden gøre en bygning mere uelegant at se på. Dette kommer dog naturligvis også an på, hvordan solpanelerne monteres. Hos PHØNIX TAG Energi A/S har vi for eksempel udviklet en patenteret PWP-klæbeløsning, der ikke alene er skånsom for tagkonstruktionen, men som også bevirker, at solcellepanelerne kan monteres helt parallelt med tagfladen. Dette betyder, at solcelleanlægget springer mindre i øjet, alt efter taghældning og placering.

Vil du gerne vide mere om vores solcelleanlæg til private og erhverv, så tag kontakt til os allerede i dag. Vi glæder os til at høre fra dig.